Podvojné účtovníctvo

Mzdy

Jednoduché účtovníctvo

Služby
Úvodná stránka

Efektívne účtovníctvo

Dane

Ostatné služby

Cenník
Kontakt

Podvojné účtovníctvo

Mzdy

Jednoduché účtovníctvo

Služby
Úvodná stránka

Efektívne účtovníctvo

Dane

Ostatné služby

Cenník
Kontakt

Úvod

Prečo my a nie vy! Vy Ste malá alebo stredne veľká firma alebo živnostník ? Denne bojujete o získanie zákaziek a finančných prostriedkov na chod Vašej firmy? Denne ste vystavení množstvu úkonov , ktoré musíte zvládnuť , aby Vaše podnikateľské aktivity prosperovali a napredovali? A to nie je všetko. Mali by ste ešte sledovať všetku tú legislatívu , ktorá je potrebná , aby ste správne zvládali agendu v oblasti pracovania miezd, účtovníctva a daní. A čo všetky tie doklady, faktúry, bločky , bankové výpisy - máte ich už plný šuflík , krabicu ? Bežná realita . Alebo sa hrdíte tým,, že "to nič nie je,že to predsa zvládnete sám"? Veľký omyl! Pokiaľ chcete naozaj dobre viesť svoju firmu ,nemôžete svoju činnosť rozdeliť na dobré vedenie a zároveň na dobré zvládnutie všetkej tej administratívnej, účtovnej a daňovej agendy.

My Na zvládnutie tej druhej časti sme tu práve my. Externé spracovávanie účtovníctva , miezd a daní odborníkmi v danej oblasti je v dnešnej dobe priam nutnosťou. Zorientovať sa v neustále sa meniacich zákonoch a ich praktickej aplikácii je možné iba za pomoci skutočných odborníkov, ktorí v tejto oblasti majú dostatok skúsenosti a odborných predpokladov. V porovnaní s tým čo získate Vás to až tak veľa nestojí.

Medzi hlavné výhody patrí: sledovanie a aplikácia všetkých legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva, daní a miezd sledovanie a včasné odovzdávanie predpísaných podkladov a výkazov prísl. orgánom št. správy, bankám, štatistickému úradu možnosť poznať aktuálny hosp. výsledok v priebehu roka úspora času pre rozvoj Vašej podnikateľskej činnosti zbavenie sa stresu z možnej chyby vo vedení účtovníctva získanie užitočných rád pre činnosť firmy i vedenia účtovníctva ušetrené náklady na softwér zbavíte sa zbytočnej administratívy ušetrené finančné prostriedky za interného zamestnanca

Prečo my a nie vy! Vy Ste malá alebo stredne veľká firma alebo živnostník ? Denne bojujete o získanie zákaziek a finančných prostriedkov na chod Vašej firmy? Denne ste vystavení množstvu úkonov , ktoré musíte zvládnuť , aby Vaše podnikateľské aktivity prosperovali a napredovali? A to nie je všetko. Mali by ste ešte sledovať všetku tú legislatívu , ktorá je potrebná , aby ste správne zvládali agendu v oblasti pracovania miezd, účtovníctva a daní. A čo všetky tie doklady, faktúry, bločky , bankové výpisy - máte ich už plný šuflík , krabicu ? Bežná realita . Alebo sa hrdíte tým,, že "to nič nie je,že to predsa zvládnete sám"? Veľký omyl! Pokiaľ chcete naozaj dobre viesť svoju firmu ,nemôžete svoju činnosť rozdeliť na dobré vedenie a zároveň na dobré zvládnutie všetkej tej administratívnej, účtovnej a daňovej agendy.

My Na zvládnutie tej druhej časti sme tu práve my. Externé spracovávanie účtovníctva , miezd a daní odborníkmi v danej oblasti je v dnešnej dobe priam nutnosťou. Zorientovať sa v neustále sa meniacich zákonoch a ich praktickej aplikácii je možné iba za pomoci skutočných odborníkov, ktorí v tejto oblasti majú dostatok skúsenosti a odborných predpokladov. V porovnaní s tým čo získate Vás to až tak veľa nestojí.

Medzi hlavné výhody patrí: sledovanie a aplikácia všetkých legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva, daní a miezd sledovanie a včasné odovzdávanie predpísaných podkladov a výkazov prísl. orgánom št. správy, bankám, štatistickému úradu možnosť poznať aktuálny hosp. výsledok v priebehu roka úspora času pre rozvoj Vašej podnikateľskej činnosti zbavenie sa stresu z možnej chyby vo vedení účtovníctva získanie užitočných rád pre činnosť firmy i vedenia účtovníctva ušetrené náklady na softwér zbavíte sa zbytočnej administratívy ušetrené finančné prostriedky za interného zamestnanca